Top of the page

Lista imion występujących w rejestrze PESEL

Download metadata: Download RDF Download CSV

Zestawienie imion żeńskich i męskich występujących w rejestrze PESEL wraz z liczbą wystąpień. Dane statystyczne zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Pojedyncze wystąpienia oraz dane dot. osób zmarłych nie zostały umieszczone na liście.

Tags:

Sort by: