Policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym

Link do aplikacji

Data udostępnienia: 9 stycznia 2018, 12:40

Data modyfikacji: 29 sierpnia 2019, 12:44

Autor: Komenda Główna Policji

Słowa kluczowe: mapa, przestępstwa na tle seksualnym, przestępczość, bezpieczeństwo, policja

Opis aplikacji

Na policyjnej mapie zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, zamieszcza się informacje o popełnionych w okresie dwóch poprzednich lat i w roku bieżącym przestępstwach przeciwko wolności seksualnej wymienionych w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), które w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) są zarejestrowane w statusie „stwierdzone”, a także popełnionych w okresie dwóch poprzednich lat i w roku bieżącym czynach karalnych, co do których sąd rodzinny wydał w postępowaniu w sprawie nieletniego decyzję o zakończeniu postępowania, stwierdzając: odmowę wszczęcia wobec braku ustalenia tożsamości nieletniego, odmowę wszczęcia lub umorzenie wobec orzeczenia środków wychowawczych lub poprawczych w innej sprawie lub popełnienie przez nieletniego czynu karalnego będącego przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego, jak również liczbie osób ujętych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862 i 1948), które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mapie obrazuje się ocenę zagrożenia przestępczością na tle seksualnym przez numeryczne wskazanie liczby i kolorystycznie stopniowane wybarwienie skali występowania czynów, o których mowa wyżej, i ich kwalifikacji prawnych oraz liczby osób, o których mowa wyżej, i kwalifikacji prawnych popełnionych przez nie czynów, na obszarze administracyjnym miejscowości, gmin, powiatów, województw i całego kraju.

Korzystanie ze zbiorów i danych „Policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym” oznacza akceptację zasad Regulaminu.