Początek strony

STOP COVID - ProteGO Safe

Data udostępnienia: 23 kwietnia 2020, 12:24

Data modyfikacji: 9 listopada 2020, 14:43

Słowa kluczowe: kontakt, zdrowie, ochrona zdrowia, rekomendacje, COVID 19, pandemia, koronawirus, coronavirus, SARS-CoV-2, grupa ryzyka, objawy, WHO

Opis aplikacji

Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe pozwala kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID 19.

Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe umożliwia użytkownikowi:
* otrzymywanie powiadomień o możliwym kontakcie z koronawirusem;
* monitorowanie stanu swojego zdrowia poprzez wypełnianie Testu Oceny Ryzyka;
* uzupełnianie Dziennika Zdrowia, w formacie umożliwiającym wygodne udostępnianie wyników personelowi medycznemu podczas badania;
* otrzymywanie spersonalizowanych rekomendacji w odniesieniu do dalszego postępowania, w oparciu o odpowiedzi udzielone podczas wypełniania Testu Oceny Ryzyka;
* otrzymywanie powiadomień zachęcających do regularnego wypełniania Ankiety Oceny Ryzyka oraz do innych zachowań profilaktycznych;
* zapisanie się na test wykrywający obecność koronawirusa, bez konieczności kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich osób, które aplikacja powiadomiła o kontakcie z koronawirusem i których wynik dostępnego w aplikacji testu oceny ryzyka będzie niepokojący.

Rozwiązanie jest oparte na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i współpracy z lekarzami.

Pobierz i zainstaluj aplikację STOP COVID - ProteGO Safe
Google Play.
App Store