Początek strony

/The Future is data. Przyszłość to dane – międzynarodowa konferencja o otwieraniu danych

Data modyfikacji: 16 grudnia 2020, 09:29

Słowa kluczowe: konferencja, otwarte dane, otwarte dane plus

Zapraszamy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką otwartości danych na pierwszą międzynarodową konferencję Ministerstwa Cyfryzacji o otwartych danych - /The Future is data. Przyszłość to dane.

Celem wydarzenia jest prezentacja efektów wykorzystywania otwartych danych w Polsce i na świecie, pokazanie potencjału i zachęcenie do korzystania z otwartych danych z portalu dane.gov.pl m.in. w innowacyjnych produktach i usługach. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zwiększania dostępności danych publicznych oraz ich ponownego wykorzystywania.

Zachęcamy do śledzenia strony: thefutureisdata.pl oraz profilu Otwarte dane na Facebooku, gdzie udostępniamy aktualne informacje na temat programu, prelegentów i partnerów.

Do udziału w konferencji nie jest wymagana rejestracja.

Transmisja online rozpocznie się 19 listopada 2020 r., o godzinie 9:00 na stronie thefutureisdata.pl.

Konferencja jest współfinansowana w ramach projektu „Otwarte dane plus”, realizowanego w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.