Początek strony

Jesteśmy europejskimi liderami otwierania danych!

Data modyfikacji: 16 grudnia 2020, 12:43

Komisja Europejska ogłosiła wyniki rankingu Open Data Maturity 2020 i… mamy kolejny awans! Z grupy „fast trackers” (szybko awansujących) przechodzimy do grupy liderów - „trend setters”. To duży sukces!

- To ważny dzień dla otwartych danych w Polsce. W zaledwie trzy lata Polska stała się jednym z europejskich liderów w zakresie otwierania danych – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Największy skok

Coroczny Raport Open Data Maturity opisuje postępy osiągnięte przez kraje europejskie i ocenia ich poziom dojrzałości w zakresie otwierania danych publicznych.

Poprzedni awans zanotowaliśmy w 2017 roku, kiedy to przeszliśmy z grupy „obserwatorów” do grupy tzw. „szybko awansujących”.

W tym roku w grupie liderów znalazło się siedem państw członkowskich, w tym: Dania (1. miejsce), Hiszpania, Francja, Irlandia, Estonia, Polska (6. miejsce) i Austria.

Jednak to Polska wraz z Austrią zanotowały największy skok – w naszym przypadku z grona „fast trackers” na szczyt.

Po raz pierwszy przekroczyliśmy próg 90% łącznie w obszarach: polityka otwartych danych, wpływ otwartych danych na gospodarkę i społeczeństwo, jakość danych oraz portal otwartych danych.

- Raport odzwierciedla nasze wysiłki, aby zwiększyć użyteczność i funkcjonalność portalu dane.gov.pl oraz wpływ otwartych danych na najważniejsze sfery życia. To w tych dwóch częściach badania zanotowaliśmy największe wzrosty – mówi minister Marek Zagórski.

Dane, czyli korzyści

Autorzy raportu docenili m.in. nowe funkcjonalności naszego portalu, takie jak wizualizacja danych czy wielokryteriowa wyszukiwarka, która umożliwia przeszukiwanie zarówno metadanych zasobów, jak i treści ustrukturyzowanych danych.

Raport Open Data Maturity 2020 jest już dostępny – sprawdź.

Otwarty dostęp do danych oraz możliwość ich ponownego wykorzystania mają ogromne znaczenie dla rozwoju innowacji. Rozwiązania oparte o dane to korzyści, zarówno dla obywateli, jak również dla polskiej gospodarki.

Otwarte dane w Polsce są dostępne na naszym portalu dane.gov.pl, który oferuje przeszło 18,5 tys. zasobów od 138 dostawców. Dane dostępne są w takich obszarach jak administracja publiczna, bezpieczeństwo, biznes i gospodarka, budżet i finanse publiczne, kultura, nauka i oświata oraz zdrowie. Zasoby portalu są stale aktualizowane i cały czas rosną.

Mapa Europy z zaznaczonymi państwami. Pod nią piktogramy podpisane: Beginners Followers Fast trackers Trend setters. Flaga Polski przy ostatnim rysunku, prezentującym postać na podium.