Początek strony

Laboratorium Otwartych Danych prezentuje kolejne efekty prac analitycznych

Data modyfikacji: 22 grudnia 2020, 15:27

Słowa kluczowe: raport, portal, logo ue, rekomendacja, logotyp, laboratorium otwartych danych

Interdyscyplinarny zespół, działający w ramach Laboratorium Otwartych Danych (LOD), przeanalizował zagadnienie dot. miejsca publikacji zbiorów danych regulowanych przepisami UE oraz opatrywania logotypami zbiorów danych publikowanych w portalu dane.gov.pl. Efektem prac LOD jest Raport przedstawiający rekomendacje w przedmiotowym zakresie. 

Raport ma na celu przedstawienie dostawcom danych najoptymalniejszego sposobu umieszczania logotypów w zbiorach danych publikowanych w portalu dane.gov.pl oraz odnosi się do zbiorów danych, których prowadzenie unormowane jest przez unijnego prawodawcę.

Pobierz raport: format PDF

Opracowany przez Laboratorium Otwartych Danych raport i powstałe w jego wyniku rekomendacje stanowią element kompleksowego wsparcia eksperckiego dla dysponentów danych w zakresie: analitycznym, prawnym, technicznym i bezpieczeństwa udostępniania informacji sektora publicznego.

Raporty to źródło informacji w zakresie udostępniania zasobów publicznych do ponownego wykorzystywania zarówno dla instytucji, które zdecydowały się na skorzystanie ze wsparcia Laboratorium jak też innych podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, zaangażowanych w proces otwierania danych publicznych w Polsce. 

Laboratorium Otwartych Danych działa w ramach projektu „Otwarte dane plus”. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji a finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Logo Laboratorium Otwartych Danych