Początek strony

Laboratorium Otwartych Danych prezentuje kolejne efekty prac analitycznych

Data modyfikacji: 31 marca 2021, 10:27

Słowa kluczowe: raport, rekomendacja, portal, laboratorium otwartych danych, dane badawcze, dyrektywa, dane o wysokiej wartości, dane dynamiczne, dane przedsiębiorstw publicznych

Interdyscyplinarny zespół, działający w ramach Laboratorium Otwartych Danych (LOD),  przeanalizował zagadnienie dot. szczególnych kategorii informacji sektora publicznego wprowadzonych przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Efektem prac LOD jest Raport zawierający rekomendacje w przedmiotowym zakresie.

Raport ma na celu przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych przez nową dyrektywę oraz sformułowanie zaleceń dla dysponentów danych w zakresie dotyczącym danych o wysokiej wartości, danych dynamicznych, danych badawczych oraz informacji sektora publicznego znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstw publicznych.

Pobierz raport: format PDF

Opracowany przez Laboratorium Otwartych Danych raport i powstałe w jego wyniku rekomendacje stanowią element kompleksowego wsparcia eksperckiego dla dysponentów danych w zakresie: analitycznym, prawnym, technicznym i bezpieczeństwa udostępniania informacji sektora publicznego.

Raporty to źródło informacji w zakresie udostępniania zasobów publicznych do ponownego wykorzystywania zarówno dla instytucji, które zdecydowały się na skorzystanie ze wsparcia Laboratorium jak też innych podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, zaangażowanych w proces otwierania danych publicznych w Polsce.

Laboratorium Otwartych Danych działa w ramach projektu „Otwarte dane plus”. Projekt jest realizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów a finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.