Początek strony

Program Otwierania Danych Publicznych – raport z rezultatów wdrażania

Data modyfikacji: 19 lipca 2021, 11:17

Nasz portal dane.gov.pl jest coraz popularniejszy i można na nim znaleźć coraz więcej danych. To efekt konsekwentnego wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych. Sprawdźcie szczegóły.

Już jest! Raport nt. rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych w 2020 r. Został przygotowany na podstawie danych przesłanych przez pełnomocników do spraw otwartości danych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Piąty na piątkę

To piąty raport z realizacji Programu, podsumowujący jednocześnie cały okres jego realizacji w latach 2016-2020.

- Efekty realizacji Programu po raz kolejny zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej. W rankingu Open Data Maturity in Europe 2020, sporządzonym na zlecenie Komisji Europejskiej, Polska zajęła 6. miejsce. Dzięki temu awansowi zostaliśmy włączeni do grona liderów wśród państw otwierających dane – tzw. grupy „trend setters” – mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. - Co istotne, nie kończymy. Kontynuujemy nasze działania związane z otwieraniem danych. Robimy to w ramach Programu Otwierania Danych na lata 2021–2027, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z 18 lutego 2021 r. – dodaje.

Co równie ważne – widać efekty naszych działań. Wystarczy wejść na portal dane.gov.pl. Działania w zakresie merytorycznego rozwoju portalu wpłynęły na wzrost nie tylko liczby podmiotów posiadających konto dostawcy danych, ale przede wszystkim na wzrost liczby zasobów oraz popularność portalu. I tak:

 • o 30% wzrosła liczba pobrań zasobów   –  (ze 130 369 do 170 263),
 • 29% wzrosła liczba zasobów  – (z 14 594 do 18 932),
 • 8% wzrosła liczba podmiotów posiadających konto dostawcy danych na portalu  (ze 128 do 139).

Dobre wnioski

Szczegóły znajdziecie w raporcie, który publikujemy (załącznik pod komunikatem). Dokument przedstawia prowadzone przez nas działania na rzecz zwiększenia liczby i poprawy jakości danych, dostępnych w celu ponownego wykorzystywania.

Oto jego główne wnioski. W 2020 r. realizowaliśmy działania o charakterze:

 1. Systemowym:
 • rozwinęliśmy i wspieraliśmy sieć współpracy pełnomocników ds. otwartości  danych,
 • koordynowaliśmy działania związane z otwieraniem danych publicznych poprzez prace Zespołu zadaniowego do spraw Programu otwierania danych publicznych,
 • zakończyliśmy realizację projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” oraz kontynuowaliśmy realizację projektu „Otwarte dane plus”,
 • opublikowaliśmy nowe wersje standardów otwartości danych uwzględniające uwagi i propozycje złożone w procesie ich ewaluacji,
 • rozbudowaliśmy portal dane.gov.pl oraz wprowadziliśmy w nim szereg usprawnień,  ułatwiając korzystanie z otwartych danych,
 • kontynuowaliśmy prace Laboratorium Otwartych Danych świadczącego wsparcie dla dostawców danych;
 1. Analitycznym i monitoringowym:
 • na bieżąco monitorowaliśmy dane udostępniane w portalu dane.gov.pl, przede wszystkim pod względem ich jakości i stopnia otwartości,
 • opracowaliśmy harmonogramy udostępniania danych na 2020 r. i monitorowaliśmy ich realizację;
 1. Edukacyjnym i informacyjno-promocyjnym:
 • rozpoczęliśmy realizację kursów na temat otwierania i wykorzystywania danych publicznych w ramach Akademii Otwartych Danych,
 • zorganizowaliśmy pierwszą międzynarodową konferencję poświęconą tematyce otwartych danych - „The Future is Data. Przyszłość to dane”,
 • przeprowadziliśmy szereg działań promujących otwarte dane oraz płynące z nich korzyści społeczno-gospodarcze.

Kluczowe wyzwania

W 2020 r. rozpoczęliśmy także prace legislacyjne nad projektem ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowe przepisy zastąpią obecnie obowiązującą ustawę z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Nowa ustawa dostosuje polskie przepisy do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Planowane rozwiązania mają na celu zwiększenie podaży wartościowych danych publicznych dostępnych do ponownego wykorzystywania (m.in. dane o wysokiej wartości, dane dynamiczne, dane badawcze).

- Po wejściu w życie nowych przepisów jeszcze więcej danych będzie mogło zostać wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego – tłumaczy minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. – Projekt, nad którym obecnie pracuje już parlament, dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jesteśmy przekonani, że nowe regulacje pozytywnie wpłyną na innowacyjność polskiej gospodarki, a co za tym idzie – także na jakość życia obywateli - dodaje.

-----------------------

Opracowanie informacji nt. realizacji działań w ramach Programu Otwierania Danych Publicznych wynika z uchwały Rady Ministrów Nr 107/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”. Koordynowanie i monitorowanie realizacji Programu powierzono Ministrowi Cyfryzacji.

Materiały

Raport nt. rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_Otwierania​_Danych​_Publicznych​_za​_2020.docx 0.64MB
Raport nt. rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych - załącznik
załącznik​_do​_sprawozdania​_z​_realizacji​_PODP​_za​_2020​_R.xlsx 0.03MB