Początek strony

Akt w sprawie danych – weź udział w konsultacjach!

Data modyfikacji: 2 sierpnia 2021, 13:01

Data Act, czyli Akt w sprawie danych - to kolejna inicjatywa legislacyjna Komisji Europejskiej, która ułatwi dostęp do danych i ich wykorzystywania, w tym m.in. w relacjach między przedsiębiorstwami i organami administracji. Ty też możesz mieć na nią wpływ.

Do 3 września trwają konsultacje w zakresie Data Act. Ich celem jest zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych stron, w tym obywateli i przedsiębiorstw. Komisja Europejska planuje również  przegląd dyrektywy 96/9/WE w sprawie ochrony prawnej baz danych dla zapewnienia dalszej adekwatności gospodarki opartej na danych.

Wypełnij formularz

To już drugi etap konsultacji. Wcześniej Komisja zapraszała do nadsyłania opinii dotyczących wstępnej oceny skutków. Teraz zależy jej na bardziej szczegółowych informacjach.

Jeśli chcesz wziąć udział w konsultacjach, wystarczy wypełnić formularz. Jest podzielony na takie sekcje:

  1. Wymiana danych między przedsiębiorstwami a organami administracji w interesie publicznym;
  2. Wymiana danych między przedsiębiorstwami;
  3. Narzędzia służące do wymiany danych: inteligentne umowy;
  4. Objaśnienie praw dotyczących danych nieosobowych pochodzących z internetu rzeczy, wynikających z zastosowania profesjonalnego;
  5. Poprawa możliwości przenoszenia danych dla biznesowych użytkowników usług w chmurze;
  6. Uzupełnienie prawa do przenoszenia danych przewidzianego w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  7. Prawa własności intelektualnej - ochrona baz danych;
  8. Zabezpieczenia danych nieosobowych w kontekstach międzynarodowych.

Zdążyć przed 3 września

Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Zaangażowanie w prace na ich wczesnym etapie to szansa na realny wpływ na kształt zaproponowanej przez Komisję inicjatywy.

Przypominamy – konsultacje trwają do 3 września.