Początek strony

Rozmowy w Łańsku o perspektywach otwierania danych w Polsce

Data modyfikacji: 4 października 2021, 06:53

Słowa kluczowe: otwarte dane, reuse, otwarte dane plus, program otwierania danych publicznych

Pełnomocnicy ds. otwartości danych 29-30 września 2021 rozmawiali w Łańsku o otwieraniu danych w kontekście Ustawy o otwartych danych, Programu Otwierania Danych na lata 2021-2027 oraz projektu Otwarte dane plus.

 

Kobieta podczas wypowiedzi w sali. W tle prezentacja. Tekst Spotkanie Pełnomocników 29 do 30 września 2021 Łańsk dane.gov.pl. Logotypy Fundusze Europejskie, RP, projektu Otwarte dane plus i UE

 

Głównymi tematami spotkania były nowe rozwiązania ustawowe, nowe perspektywy, w tym prawne umocowanie Pełnomocników oraz najbliższe plany, obowiązki i zadania. Zespół otwartych danych przybliżył temat ustawy o otwartych danych, w kontekście danych wysokiej wartości, danych dynamicznych, badawczych i danych będących w posiadaniu sektora publicznego.

Dwaj mężczyźni przy stole w sali. W tle prezentacja tekst „Ustawa o otwartych danych. Główny cel założenia regulacji. Implementacja dyrektyw 2019/1024/UE z dnia 20 czerwca 2019 r. otwartych danych ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego: dane wysokiej wartości, dane dynamiczne, dane badawcze, informacje sektora publicznego będące w posiadaniu przedsiębiorstw publicznych wprowadzenie rozwiązań wykraczających poza minimum wyznaczone dyrektywą - portal danych (dane. gov.pl), Program otwierania danych, Pełnomocnicy do spraw otwartości danych  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”

Kobieta podczas wypowiedzi w sali siedzi przy stole. W tle prezentacja. Tekst: Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 Uchwała Rady Ministrów dnia 18 lutego 2021 Program otwierania danych na lata 2021- 2021-2027 Podstawa opracowania- art. 9e ustawy dostępie informacji publicznej  Realizatorzy POD członkowie Rady Ministrów Prezes GUS. Organy jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez członków RM biorą udział w Programie. Pełnomocnicy do spraw otwartości danych- powoływani w ministerstwach, KPRM GUS wspierają realizatorów Programu (poziom operacyjny). Koordynatorem Programu jest minister właściwy spraw informatyzacji”

Pełnomocnicy poznali ponadto postępy prac i najbliższe plany w strumieniach projektu Otwarte dane plus, dotyczące rozwoju portalu dane.gov.pl, laboratorium otwartych danych, promocji i edukacji. Uczestników spotkania zachęcaliśmy do dystrybucji informacji o otwieraniu danych w swoich instytucjach. Dyskutowaliśmy o tym, kto w urzędach odpowiada za otwieranie i poprawianie udostępnianych zasobów, jak również szukaliśmy sposobów na usprawnienie komunikacji w instytucjach w zakresie otwierania danych.

Kobieta podczas wypowiedzi w sali. W tle prezentacja i tekst: Portal

„To dzięki zaangażowaniu Pełnomocników ds. otwartości danych portal dane.gov.pl staje się kopalnią danych coraz lepszej jakości, czyli na coraz wyższym poziomie otwartości.” – podkreślała Anna Gos, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi KPRM i Pełnomocniczka ds. otwartości danych.