Dane Wam Dane, a rola Zespołu otwartych danych

Data modyfikacji: 28 sierpnia 2020, 13:20

Słowa kluczowe: organizator szkoleń, informacja i promocja, otwarte dane, ranking, otwarte dane plus, #danegovpl, badania, laboratorium otwartych danych

Otwieranie danych w Polsce to proces, w który jest zaangażowanych wiele urzędów. Proces złożony i wielowątkowy, dlatego wymaga centralnej koordynacji i wsparcia. Po przedstawieniu ról dostawców, Pełnomocników ds. otwartości danych i partnerów przyszedł czas na Zespół otwartych danych, czyli centrum koordynacyjne w procesie otwierania danych w Polsce.

Troska o jakość i weryfikacja danych zamieszczanych na portalu dane.gov.pl to nasza codzienna praca. Koordynujemy realizację Programu otwierania danych publicznych, który wpływa na poprawę jakości i dostępności danych. Na co dzień wspieramy wszystkich zainteresowanych dodawaniem danych na portalu. Pomagamy sprostać nowym i coraz bardziej złożonym wyzwaniom. Opracowaliśmy standardy otwartości danych publicznych w wymiarach prawnym, bezpieczeństwa, technicznym i API, które wyjaśniają, jak nie tworzyć barier prawnych dla otwierania danych oraz jak udostępniać dane bezpiecznie i w sposób użyteczny dla odbiorców. Organizujemy szkolenia, które pomagają pogłębić i usystematyzować wiedzę nt. otwierania danych.

Centrum analityczne

Powołaliśmy Laboratorium Otwartych Danych, które jest eksperckim wsparciem dla instytucji, które się do nas zgłaszają i ośrodkiem badawczym w procesie otwierania danych. Wyniki naszych prac publikujemy na portalu dane.gov.pl. Prowadzimy również pierwsze w Polsce badania rynku dotyczące rynku ponownego wykorzystywania danych i potrzeb różnych grup interesariuszy.

Rozwój portalu dane.gov.pl

Intensywnie rozwijamy portal otwartych danych z myślą o użytkownikach i dostawcach. Coraz więcej danych ma lepszą jakość i wyższy stopień otwartości, w czym pomagają automatyczne walidatory portalu, sprawdzające jakość danych oraz automatyczna konwersja danych z plików w formatach XLS lub XLSX na format CSV. Poruszanie się po portalu wspiera rozbudowana wyszukiwarka, a analizę danych ułatwiają wizualizacje na mapach i wykresach. To oczywiście nie wszystko. Chcemy dalej rozwijać portal i dostosowywać go do Waszych potrzeb i oczekiwań. Wdrożyliśmy ankietę, która umożliwi ocenę portalu. Wasze opinie będą miały wpływ zarówno na rozwój kolejnych funkcjonalności, jak też na rodzaj danych, które będziemy chcieli pozyskać dla portalu.

Wsparcie szkoleniowe

Dostawcy danych pełnią istotną rolę w procesie otwierania danych w Polsce. To od nich zależy jakość danych na portalu, dlatego ważne jest zapewnienie im odpowiedniego poziomu szkoleń. W ramach projektu POPC „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” w takich szkoleniach uczestniczyło ponad 500 pracowników administracji centralnej. Obecnie w ramach projektu „Otwarte dane plus” realizujemy Akademię Otwartych Danych, która jest kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowych szkoleń z podstawowych aspektów otwierania danych oraz ze standardów otwartości w obszarach: prawnym, technicznym i  bezpieczeństwa. To kurs praktyczny, podczas którego uczymy m.in. od podstaw właściwego przygotowania danych. Nieustannie wspieramy też podmioty zamieszczające u nas dane materiałami edukacyjnymi. Rozpoczynającym pracę z otwieraniem danych proponujemy lekturę wprowadzającą, czyli „Otwarte dane. Podręcznik dobrych praktyk” oraz cykl prezentacji on-line „Otwarte dane w 10 odcinkach”.

Promowanie otwartych danych

Promujemy otwieranie danych i korzystanie z nich w inicjatywach popularnych na całym świecie. Od września 2016 r. zorganizowaliśmy trzy Hackathony otwartych danych i braliśmy udział w tego typu wydarzeniach, prezentując swoje wyzwania dla uczestników. Jeszcze w tym roku usłyszycie o pierwszej w kraju międzynarodowej konferencji otwartych danych. Planujemy zgromadzić ekspertów z różnych środowisk, w tym m.in. z administracji samorządowej, biznesu, organizacji pozarządowych i wymienić się doświadczeniami. Zależy nam, żeby wszyscy wiedzieli czym są otwarte dane i korzystali z nich na co dzień, dlatego nieustannie mówimy o nich w ramach akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych w Internecie, w tym m.in. na profilu otwartych danych na Facebooku.

Efekty

Nasze działania są doceniane na arenie międzynarodowej. Polska poprawiła swoją pozycję w rankingach dotyczących otwierania danych publicznych. Co więcej z roku na rok wypadamy w nich coraz lepiej. W ubiegłym roku w rankingu OECD OURData Index (od Open, Useful, Reusable Government Data) zajęliśmy miejsce 12. (na 31 badanych państw), a w rankingu Komisji Europejskiej „Open Data Maturity” awansowaliśmy na miejsce 7. wśród państw członkowskich. Siódemka jest prawdopodobnie naszą szczęśliwą liczbą, bo w tym roku Komisja Europejska przyznała nam to miejsce również w rankingu DESI dot. indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, w kategorii otwartych danych.

Dostawcom, Pełnomocnikom ministrów ds. otwartości danych oraz partnerom w naszych projektach dziękujemy za ciężką pracę i zaangażowanie w proces otwierania danych w Polsce. 

Artykuł został przygotowany w ramach akcji informacyjno-promocyjnej Dane Wam Dane, realizowanej w ramach projektu POPC „Otwarte dane plus”.

 

Grafika statku z wklejonymi twarzami kobiet i mężczyzn. Logotypy Funduszy Europejskich, projektu Otwarte dane plus i flaga Polski