Raport z rezultatów wdrażania Programu Otwierania Danych Publicznych w 2019 r.

Data modyfikacji: 28 sierpnia 2020, 13:27

Słowa kluczowe: raport, otwarte dane, PODP, program otwierania danych publicznych

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem dotyczącym rezultatów wdrażania Programu otwierania danych publicznych (PODP), przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Pełnomocnikami ds. otwartości danych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Dokument przedstawia prowadzone w 2019 r. działania na rzecz zwiększenia ilości i poprawy jakości danych, dostępnych w celu ponownego wykorzystywania. Dodatkowo zostały wskazane informacje dot. wydarzeń związanych z otwieraniem danych publicznych oraz przykłady wykorzystania otwartych danych. Rok 2019 był okresem intensywnych działań o charakterze, analitycznym i monitoringowym oraz edukacyjnym i informacyjno-promocyjnym.

 

Działania o charakterze systemowym

 • rozwinięto i wspierano sieć współpracy Pełnomocników ds. otwartości danych;
 • koordynowano działania związane z otwieraniem danych publicznych poprzez prace Zespołu zadaniowego do spraw Programu otwierania danych publicznych;
 • kontynuowano realizację projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” oraz rozpoczęto realizację projektu „Otwarte dane plus”, rozszerzającego zakres działań realizowanych w ramach PODP;
 • prowadzono prace nad ewaluacją standardów otwartości danych, zawierających wytyczne w zakresie: prawnym, bezpieczeństwa, technicznym i API;
 • rozbudowano portal dane.gov.pl oraz wprowadzono w nim szereg usprawnień, ułatwiając korzystanie z otwartych danych;
 • udostępniono przez API szereg baz danych instytucji publicznych;
 • uruchomiono  Laboratorium Otwartych Danych, świadczące wsparcie dla dostawców danych.

 

Działania o charakterze analitycznym i monitoringowym

 • na bieżąco monitorowano dane, udostępniane w portalu dane.gov.pl, przede wszystkim pod względem ich jakości i stopnia otwartości;
 • opracowano kalendarz otwierania danych do końca 2019 r. i monitorowano jego realizację.

 

Działania o charakterze edukacyjnym i informacyjno-promocyjnym

 • zorganizowano i przeprowadzono szkolenia nt. otwierania danych dla pracowników administracji;
 • zorganizowano Hackathon danych publicznych, przeprowadzono szereg działań promujących otwarte dane oraz płynące z nich korzyści społeczno-gospodarcze, mi.n. poprzez profil Otwartych danych na Facebooku oraz newsletter otwartych danych.

Efekty realizacji Programu otwierania danych publicznych zostały po raz kolejny dostrzeżone na forum międzynarodowym. W rankingu Unii Europejskiej „Open Data Maturity Report 2019” Polska awansowała o 6 miejsc (z miejsca 13 na 7), tym samym znacząco umocniła się w grupie państw zaliczanych do kategorii „fast-trackers” - szybko awansujących. Grupa ta charakteryzuje się widocznym, znaczącym postępem w zakresie otwierania danych. W rankingu OECD „Government at a Glance 2019” Polska awansowała o 6 pozycji na 14 miejsce (z 20 w poprzednim rankingu w 2017 r.). Została ponadto wyróżniona w grupie krajów OECD, które osiągnęły ponadprzeciętny wzrost wskaźnika Open Useful Re-Usable data. OECD w raporcie wymienia PODP jako jeden z przykładów wpływu polityki rządowej na zwiększenie dostępu do otwartych danych.

Opracowanie informacji nt. realizacji działań w ramach PODP wynika z uchwały Rady Ministrów Nr 107/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”. Koordynowanie i monitorowanie realizacji Programu powierzono Ministrowi Cyfryzacji.

Raport z realizacji PODP w 2019 r.

 Grafika z napisem: Raport. Program Otwierania Danych Publicznych