Początek strony

Laboratorium Otwartych Danych prezentuje kolejne efekty prac analitycznych

Data modyfikacji: 30 listopada 2020, 14:17

Słowa kluczowe: raport, api, portal, laboratorium otwartych danych, rekomendacje, udostępnianie

Interdyscyplinarny zespół, działający w ramach Laboratorium Otwartych Danych (LOD), przeanalizował zagadnienie dot. interfejsu programistycznego API.

Efektem prac LOD jest Raport z rekomendacjami dotyczący sposobów udostępniania danych przez API (interfejs programistyczny) na portalu dane.gov.pl.

Raport przedstawia propozycje rozwiązań i zawiera rekomendacje w zakresie sposobów tworzenia, w ramach architektury portalu dane.gov.pl, zbiorów, w których zamieszczane są API do danych udostępnianych przez dostawców danych.

Opracowany przez Laboratorium Otwartych Danych raport i powstałe w jego wyniku rekomendacje stanowią element kompleksowego wsparcia eksperckiego dla dysponentów danych w zakresie: analitycznym, prawnym, technicznym i bezpieczeństwa udostępniania informacji sektora publicznego.

Raporty to źródło informacji w zakresie udostępniania zasobów publicznych do ponownego wykorzystywania zarówno dla instytucji, które zdecydowały się na skorzystanie ze wsparcia Laboratorium jak też innych podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, zaangażowanych w proces otwierania danych publicznych w Polsce. 

Laboratorium Otwartych Danych działa w ramach projektu „Otwarte dane plus”. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji a finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Logo Laboratorium Otwartych Danych