Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV
Znaleziono:
  • Wszystkie dane (22121),
  • ,
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór zawiera plik CSV z danymi oddziałów partnerów programu SI KDR.
Słowa kluczowe: oddział, partner, KDR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 maja 2021, 03:00
Zbiór zawiera plik CSV z danymi oddziałów partnerów programu SI KDR
Dane
Dane na dzień: 15 maja 2021
Zbiór zawiera dane instytucji dostępnych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
Słowa kluczowe: Żłobek, Klub dziecięcy, Rejestr Żłobków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 maja 2021, 03:00
Zbiór zawiera plik CSV z danymi instytucji dostępnymi w Rejestrze Żłobków
Dane
Dane na dzień: 15 maja 2021
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) zawiera nazwy urzędowe, zestandaryzowane i niestandaryzowane miejscowości oraz obiektów fizjograficznych wraz z atrybutami i lokalizacją określoną za pomocą...
Słowa kluczowe: obiekty fizjograficzne, obiekt wodny, miejscowości, GUGiK, nazwa geograficzna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 maja 2021, 15:54
Dane
Dane na dzień: 14 maja 2021
Dane
Dane na dzień: 14 maja 2021
Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK - Państwowego Instytutu Badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT...
Słowa kluczowe: strony internetowe, bezpieczeństwo, internet
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 maja 2021, 13:02
Incydenty zarejestrowane oraz obsłużone przez CERT Polska w okresie 01.01.2021- 13.05.2021. Dane podane wg klasyfikacji ze względu na sektor gospodarki oraz wg klasyfikacji eCSIRT.net.
Dane
Dane na dzień: 13 maja 2021
Usługa pobierania predefiniowanego danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) Państwowy rejestr nazw geograficznych (PRNG) składa się z: „rejestru nazw geograficznych RP” zawierającego...
Dane
Dane na dzień: 14 maja 2021
Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do...
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt, wszczęcie postępowania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 maja 2021, 10:56
Wykaz przedsiębiorców wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru stan z 14.05.2021.
Dane
Dane na dzień: 14 maja 2021
Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i zostali objęci 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do tego rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, pbr, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 maja 2021, 10:54
Wykaz przedsiębiorców działających bez wpisu do rejestru i objętych 3-letnim zakazem wykonywania działalności stan z 14.05.2021.
Dane
Dane na dzień: 14 maja 2021
Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z Rejestru z urzędu lub na wniosek UFG i objęci zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 maja 2021, 10:51
Wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru i objętych zakazem wykonywania działalności stan z 14.05.2021.
Dane
Dane na dzień: 14 maja 2021
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe: geologia, wody termalne, minister środowiska, zestawienia koncesji, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 maja 2021, 10:13
Lista koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych (stan na 30 kwietnia 2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
Lista Znaków Towarowych
Słowa kluczowe: znak towarowy, lista znaków towarowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 maja 2021, 07:57
Dane
Dane na dzień: 14 maja 2021