Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML
Znaleziono:
  • Wszystkie dane (22516),
  • ,
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Współpraca ze społeczeństwem
Słowa kluczowe: obronność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 czerwca 2021, 06:59
Wykaz certyfikowanych organizacji pozarządowych o charakterze proobronnym
Dane
Dane na dzień: 22 czerwca 2021
Zbiór zawiera dane instytucji dostępnych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
Słowa kluczowe: Żłobek, Klub dziecięcy, Rejestr Żłobków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 czerwca 2021, 03:00
Zbiór zawiera plik CSV z danymi instytucji dostępnymi w Rejestrze Żłobków
Dane
Dane na dzień: 22 czerwca 2021
Zbiór zawiera plik CSV z danymi oddziałów partnerów programu SI KDR.
Słowa kluczowe: oddział, partner, KDR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 czerwca 2021, 03:00
Zbiór zawiera plik CSV z danymi oddziałów partnerów programu SI KDR
Dane
Dane na dzień: 22 czerwca 2021
W Bazie Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) znajduje się ponad 404 000 otworów wiertniczych w tym: 308 120 otworów wiertniczych zlokalizowanych na obszarach Atlasów geologiczno-inżynierskich, 19...
Słowa kluczowe: otwory wiertnicze, geologia-inżynierska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 15:17
Baza danych geologiczno-inżynierskich - otwory wiertnicze - w usłudze WMS Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). WMS (Web Map Service) jest usługą przeglądania danych. Usługa dostępna jest w...
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Baza danych geologiczno-inżynierskich - właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów i skał (BDGI-WFM) gromadzi dane o właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntów oraz skał występujących na obszarze...
Słowa kluczowe: geologia-inżynierska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 14:37
Baza danych geologiczno-inżynierskich - właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów i skał (BDGI-WFM) - punkty dokumentacyjne w usłudze WMS Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). WMS (Web Map Service)...
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z Rejestru z urzędu lub na wniosek UFG i objęci zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:53
Wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru i objętych zakazem wykonywania działalności stan z 21.06.2021.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do...
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt, wszczęcie postępowania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:52
Wykaz przedsiębiorców wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru stan z 21.06.2021.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i zostali objęci 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do tego rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, pbr, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:51
Wykaz przedsiębiorców działających bez wpisu do rejestru i objętych 3-letnim zakazem wykonywania działalności stan z 21.06.2021.
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Lista Znaków Towarowych
Słowa kluczowe: znak towarowy, lista znaków towarowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:35
lista,  eksport
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021
Lista Wzorów Użytkowych
Słowa kluczowe: wzór użytkowy, lista wzorów użytkowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:34
Dane
Dane na dzień: 21 czerwca 2021