Początek strony

Dane

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV
Znaleziono:
  • Wszystkie dane (21787),
  • ,
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Lista Wzorów Użytkowych
Słowa kluczowe: wzór użytkowy, lista wzorów użytkowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 12:19
Lista Wynalazków
Słowa kluczowe: lista, lista wynalazków, wynalazek
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 12:19
Lista Znaków Towarowych
Słowa kluczowe: znak towarowy, lista znaków towarowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 12:18
Zbiór zawiera plik CSV z danymi instytucji dostępnymi w Rejestrze Żłobków
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Zbiór zawiera plik CSV z danymi oddziałów partnerów programu SI KDR
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Pod poniższym linkiem dostępny jest plik csv zawierający stan rejestru aktualny na koniec dnia.
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Badane są ceny skupu drobiu oraz ceny sprzedaży i ceny giełdowe przetworów. Makroregiony skupu i sprzedaży drobiu:  Nazwa makroregionu  Województwa wchodzące w skład  północny  pomorskie,
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Zestawienie produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych.
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Monitoring i sprawozdawczość PROW 2014-2020
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Makroregiony sprzedaży produktów mleczarskich:  Nazwa makroregionu  Województwa wchodzące w skład  północny  pomorskie, warmińsko-mazurskie,
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Badane są ceny zakupu świń rzeźnych, ceny sprzedaży produktów uboju i przetworów, ceny giełdowe półtusz i przetworów oraz ceny targowiskowe prosiąt.
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Badane są ceny skupu rzepaku oraz ceny sprzedaży oleju rafinowanego, śruty rzepakowej oraz makuchu rzepakowego.
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Badane są ceny skupu oraz ceny sprzedaży jaj spożywczych.
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Badane są ceny zakupu bydła, ceny sprzedaży produktów uboju i rozbioru oraz ceny targowiskowe bydła. Makroregiony skupu bydła oraz sprzedaży wołowiny w ćwierćtuszach:  Nazwa makroregionu   Województwa...
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach. Makroregiony występujące w niektórych zestawieniach:  Nazwa...
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Rynek owoców i warzyw świeżych.
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Baza przedsiębiorstw Społecznych
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021
Rejestr producentów i handlowców wpisanych do Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych - stan na 22 kwietnia 2021 r. Rejestr producentów i handlowców został utworzony na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy...
Dane
Dane na dzień: 22 kwietnia 2021