Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych

Informacja kwartalna o stanie finansów publicznych zawiera m.in. podstawowe informacje z zakresu sektora finansów publicznych obliczonych wg różnych metodologii: ESA2010, GFSM 2001 i według przepisów krajowych (Budżet państwa i Państwowe fundusze celowe).

Słowa kluczowe: finanse publiczne, budżet państwa, sytuacja makroekonomiczna, dług publiczny

Dane

Sortuj według: