Początek strony

Rynek jaj spożywczych - notowania za okres: 12-18.04.2021 r.

Badane są ceny skupu oraz ceny sprzedaży jaj spożywczych.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 4 maja 2021, 10:33
  • Dane na dzień: 4 maja 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego