Fundacje nadzorowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 40) minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego sprawuje nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra.