Infrastruktura szkół wyższych

Wykaz zawiera infrastrukturę szkół wyższych obejmującą: aparaturę, sprzęt, wartości niematerialne i prawne, infrastrukturę informatyczną.

Słowa kluczowe: aparatura, sprzęt, wartości niematerialne i prawne, infrastruktura informatyczna, infrastruktura szkół wyższych