Początek strony

Sprawozdawczość budżetu zadaniowego

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Rada Ministrów przedkłada Informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym corocznie Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej. Informacja opracowywana jest na podstawie informacji finansowych oraz sprawnościowych (dotyczących osiągnięcia celów i wykonania mierników) przygotowanych i przekazanych Ministrowi Finansów przez dysponentów...