Początek strony

NSP 2011 - Migracje zagraniczne ludności

Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym migracjom zagranicznym ludności. Opracowanie zawiera obszerną charakterystyką demograficzno-społeczną oraz ekonomiczną osób mających w momencie spisu ludności status migranta tj. imigrantów – osób przybyłych do Polski na pobyt czasowy z zagranicy oraz emigrantów – osób przebywających czasowo za granicą.

Przekroje: Według...

Sortuj według: