Początek strony

API BDL

BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku.

BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.

  • Dane i wskaźniki opisują miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, województwa i Polskę, a także jednostki zgodne z nomenklaturą NTS: podregiony i regiony.
  • Zasoby...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 7 maja 2021, 07:57
  • Dane na dzień: 7 maja 2021
  • Typ zasobu: api
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego