Początek strony

Umowy / Porozumienia o dofinansowanie w ramach POPC

Aktualne Umowy / Porozumienia o dofinansowanie zawarte w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Słowa kluczowe: beneficjent, umowa, POPC, polska cyfrowa, porozumienie o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie, wartość projektu, 1 Oś, 2 Oś, 3 Oś