Początek strony

Dane teleadresowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej - 2015 - zasób I.

Dane teleadresowe jednostek Państowej Straży Pożarnej, w tym jednostek organizacyjnych PSP oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP i czasowych posterunków PSP.

 

Zgodnie z przepisami art.8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o Państwowej Straży Pożarnej, jednostkami organizacyjnymi PSP są: Komenda Główna, komenda wojewódzka, komenda powiatowa (miejska), Szkoła Główna Służby Pożarniczej...

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 30 czerwca 2015, 11:14
  • Dane na dzień: 30 czerwca 2015
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego