Początek strony

Dane teleadresowe jednostek organizacyjnych PSP - 2015 - zasób II.

Dane teleadresowe Komendy Głównej PSP oraz jednostek organizacyjnych PSP nadzorowanych przez komendanta głównego PSP według stanu na 30 czerwca 2015 r.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, komendant główny PSP sprawuje nadzór nad:

-

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 30 czerwca 2015, 11:17
  • Dane na dzień: 30 czerwca 2015
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego