Początek strony

Dane teleadresowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej - 2016 - zasób I.

Dane teleadresowe jednostek Państowej Straży Pożarnej, w tym jednostek organizacyjnych PSP oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP i czasowych posterunków PSP, według stanu na 13 października 2016 r.

Zgodnie z przepisami art.8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o Państwowej Straży Pożarnej, jednostkami organizacyjnymi PSP są: Komenda Główna, komenda wojewódzka, komenda powiatowa (miejska),

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 13 października 2016, 13:49
  • Dane na dzień: 13 października 2016
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego