Początek strony

Odmowy wjazdu cudzoziemcom w 2019 r.

Dane na dzień 17.01.2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 22 lipca 2021, 12:26
  • Dane na dzień: 22 lipca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
ODCINEK GRANICY LICZBA ODMÓW
ŁĄCZNIE ODMOWY 96607
ROSJA 1301
BIAŁORUŚ 33677
UKRAINA 60112
MORSKA 12
LOTNICZA 1457
RAZEM na granicy zewnętrznej UE 96559
LITWA
SŁOWACJA
CZECHY
NIEMCY 1
MORSKA
LOTNICZA 47
RAZEM na granicy wewnętrznej UE w ramach przywróconej tymczasowej kontroli granicznej 48