Początek strony

Infrastruktura jednostek naukowych

Wykaz obejmuje infrastrukturę jednostek naukowych obejmującą: - aparaturę, - sprzęt, - wartości niematerialne i prawne, - infrastrukturę informatyczną.

Słowa kluczowe: infrastruktura jednostek naukowych, aparatura, sprzęt, wartości niematerialne i prawne, infrastruktura informatyczna

Sortuj według: