Początek strony

Rejestr operatorów pocztowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – RODO – w rejestrze przy przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi publikowane...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 14 maja 2020, 07:25
  • Dane na dzień: 14 maja 2020
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego