Początek strony

Raport: Ilość zebranego lmr

Zestawienie pozyskanego leśnego materiału rozmnożeniowego wg gatunków w poszczególnych latach.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 29 grudnia 2017, 13:18
  • Dane na dzień: 29 grudnia 2017
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego