Początek strony

Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa

Pobierz metadane dla zbioru danych: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Sprawozdania są publikowane miesiąc po okresie sprawozdawczym, natomiast sprawozdanie roczne pięć miesięcy po zakończeniu roku. (Format kompresji pliku archiwum ZIP - pliki źródłowe format XLS, XLSX)

 

Informacje...

Sortuj według: