Początek strony

Sprawozdania operatywne za 2018 rok

Zbiór sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 11 czerwca 2019, 09:02
  • Dane na dzień: 3 czerwca 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego