Początek strony

Sprawozdania operatywne za 2016 rok

Zbiór sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 13 września 2019, 06:40
  • Dane na dzień: 6 września 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego