Początek strony

Sprawozdania operatywne za 2019 rok

Zbiór sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 4 czerwca 2020, 07:08
  • Dane na dzień: 4 czerwca 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego