Początek strony

Sprawozdania operatywne za 2015 rok

Zbiór sprawozdań miesięcznych z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 10 marca 2017, 13:27
  • Dane na dzień: 10 marca 2017
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego