Początek strony

Sprawozdania operatywne za 2021 rok

Sprawozdania miesięczne z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 4 października 2021, 10:02
  • Dane na dzień: 4 października 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego