Początek strony

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały w podziale na poszczególne gminy. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL, dot. osób zameldowanych na pobyt stały tj. osób które na dzień wyboru z bazy nie miały w rejestrze PESEL zarejestrowanej daty zgonu lub daty znalezienia zwłok (osoby żyjące).

Słowa kluczowe: zameldowanie, PESEL

Sortuj według: