Początek strony

Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich

Na podstawie przekazywanych w formie elektronicznej przez marszałków województw danych dotyczących skategoryzowanych w województwie obiektów hotelarskich na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki zamieszcza się Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich.

Słowa kluczowe: obiekt hotelarski, hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko

Sortuj według:
Pobierz: