Początek strony

Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich stan na_04.01.2018

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 5 stycznia 2018, 11:46
  • Dane na dzień: 5 stycznia 2018
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego