Początek strony

Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich stan na 02.07.2018

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 3 lipca 2018, 07:33
  • Dane na dzień: 3 lipca 2018
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego