Początek strony

Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i objętych 3-letnim zakazem wykonywania działalności

Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i zostali objęci 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do tego rejestru.

Słowa kluczowe: rejestr, pbr, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, biuro podróży, zakaz wykonywania działalności