Szkoły wyższe i ich finanse

Publikacja zawiera dane statystyczne z obszaru szkolnictwa wyższego, w tym informacje o studentach, absolwentach, cudzoziemcach na uczelniach polskich, doktorantach, słuchaczach studiów podyplomowych, nauczycielach akademickich oraz o finansach szkół wyższych.

Słowa kluczowe: absolwenci, fundusze, wydatki, studenci, cudzoziemcy, doktoranci, nauczyciele akademiccy, studia podyplomowe, nakłady inwestycyjne, przychody, koszty