Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia - aktualnie obowiązujące

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 11 stycznia 2018, 11:44
  • Dane na dzień: 11 stycznia 2018
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego