Lista podmiotów uprawnionych do egzaminowania ze znajomości języka polskiego jako obcego

Minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał uwzględnionym w tabeli podmiotom dwuletnie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości [zgodnie z § 11 b ust.1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 224 z późn. zm.)].

Słowa kluczowe: nauka, język polski