NSP 2011 - Obszary wiejskie

Niniejsza publikacja stanowi kolejne opracowanie z serii prezentującej wyniki Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2011.

Wyniki NSP 2011 dla obszarów wiejskich przedstawiono na tle informacji dotyczących infrastruktury społecznej, technicznej oraz środowiska naturalnego w zakresie dotychczas prezentowanym w opracowaniu „Obszary wiejskie w Polsce”. Dodatkowo w publikacji zamieszczono...