Początek strony

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV

Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny zestaw danych z zakresu porównań międzynarodowych pozwalających określić pozycję Polski w Europie i na świecie.

Słowa kluczowe: rolnictwo,środowisko,zdrowie,kultura,edukacja,turystyka,przemysł,rachunki narodowe,demografia,ludność,rocznik statystyczny,budownictwo,handel,nauka i oświata,ceny,wymiar sprawiedliwości

Sortuj według: