Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego

Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw . Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na stronie https://bip.men.gov.pl/pl/zadania-publiczne

 

 

Słowa kluczowe: nauka i oświata, Zadania publiczne, Wyniki otwartych konkursów ofert

Dane

Sortuj według: