Początek strony

konkurs nr DE-WZP.263.1.10.2018

Otwarty konkurs pn.: Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 28 września 2018, 08:06
  • Dane na dzień: 28 września 2018
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego