Początek strony

konkurs nr DE-WZP.263.1.8.2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pn.
„Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających...

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 4 października 2018, 10:57
  • Dane na dzień: 4 października 2018
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego