Początek strony

Konkurs nr DE.WZP.263.1.12.2018

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019  

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 25 stycznia 2019, 15:35
  • Dane na dzień: 25 stycznia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego