Początek strony

konkurs nr DE-WZP.263.1.11.2018

"Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020"

   

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 4 lutego 2019, 10:45
  • Dane na dzień: 4 lutego 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego